• Hela gänget
  • I bilen

Rörmontering Kristianstad AB

Vi är ett installations- och serviceföretag som är verksamma och starkt förankrade i Kristianstads regionen.
Rörmontering startade 1993 och har idag 21 anställda. Vi har många års erfarenhet från VVS-branschen och här finns en stor samlad kompetens inom värme, 
vatten och sanitet. Genom kontinuerlig utbildning av vår personal säkrar vi att vår kompetensnivå alltid är hög. Inget arbete är för stort eller för litet för oss.
Vi utför arbeten åt byggföretag, kommuner, landsting, bostadsbolag, industrier, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vår kvalitetspolicy innebär att våra kunder skall vara nöjda och att arbetet utföres fackmannamässigt och på ett korrekt sätt samt "Säker Vatten" installerat.

Vår miljöpolicy är grundläggande för vårt arbete och vår verksamhet. Vi skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en
integrerad del i vår verksamhet.

Vi ställer även krav på våra leverantörer/underentreprenörer arbetar med våra krav på kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö.

Alla våra montörer är utbildade i "Säker Vatten"
"Säker Vatten" är ett regelverk som är framtaget       
av VVS-branschen. Som kund hos oss kan du känna
dig trygg med både kvaliten på produkten och att
arbetet utföres på ett fackmannamässigt sätt, av
certifierade installatörer.